top of page

PRIVACY POLICY 

 

De bescherming van je persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij doen er alles aan zo zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke gegevens als we zelf wensen van alle online shops waar we inkopen. Het spreekt voor zich dat we ons strikt aan de regels van het geldende recht inzake gegevensbescherming houden.

 

In de volgende verklaring geven we je een overzicht welke gegevens wij en onze partners bij het gebruik van onze online shop en onze diensten van je verzamelen en hoe we zorgen voor de bescherming van deze gegevens. Wij hebben alles in het werk gesteld om deze informatie begrijpelijk en goed gestructureerd weer te geven. Als je toch nog vragen mocht hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

De instantie die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruik van je persoonlijke gegevens is byANOUK GCV, Willem Van Laarstraat 7, 2600 Antwerpen-Berchem

Met ons contact opnemen.

Wanneer je ons een email schrijft, worden de gegevens die je hebt aangegeven voor de verwerking van je aanvraag en voor het geval dat er verdere vragen zouden komen, bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet zonder jouw toestemming door.

 

Codering en beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat bij ons opgeslagen gegevens verloren gaan of misbruikt worden, nemen we uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen, die regelmatig worden geëvalueerd en aangepast aan de technologische vooruitgang. Elke bestelling in onze webshop wordt gecodeerd afgehandeld. De codering zorgt ervoor dat geen informatie aan onbevoegde derden kan worden doorgegeven. Of een individuele pagina van onze site gecodeerd wordt verzonden, herken je aan de gesloten weergave van het sleutel- cq slot-symbool in de status- of adresbalk van je browser.

De overdracht van gegevens aan derden

We geven je persoonlijke gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke en op ieder moment weer herroepbare toestemming aan derden door – uitzonderingen op dit principe worden op de daarvoor bestemde plaatsen in deze verklaring opgesomd en gerechtvaardigd. In de enkele gevallen waarin gegevens worden overgedragen blijft de omvang van de overgedragen persoonlijke gegevens tot het noodzakelijke minimum beperkt. Wij behouden ons echter het recht voor persoonlijke gegevens aan derden bekend te maken als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als een dergelijke overdracht nodig is om onze rechten of die van derden te beschermen.

 

Recht op informatie

Je hebt het recht om gratis informatie op te vragen over je opgeslagen gegevens en een recht op rectificatie, blokkering, het beperken van, data portabiliteit, herroepen, bezwaar indienen of verwijdering van deze gegevens , tenzij dit vanwege fiscale bepalingen en/of bepalingen uit het handelsrecht niet mogelijk is. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@abetterblend.be.

 

Het verzamelen van gegevens bij het gebruik van onze website

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord dat je gegevens als volgt verwerkt worden. Je kunt onze website bezoeken zonder informatie over je persoon te geven. Als je alleen onze website bezoekt slaan we geen gegevens van je op.

 

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van bepaalde functies voor je mogelijk te maken (bijv. om een product in je winkelmandje op te slaan). De meeste cookies die je gebruikt worden na afloop van je browsersessie weer van je harde schijf gewist. Andere cookies blijven op je computer staan en maken het ons mogelijk je computer bij een volgend bezoek opnieuw te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door onze webservers naar je computer gestuurd worden en die geen persoonlijke gegevens bevatten. Cookies kunnen je computer niet beschadigen en je kunt ze op elk gewenst moment inzien en verwijderen. (Handleidingen hiervoor vindt je in de Hulp-functie van je browser.) 

Je kunt de installatie van cookies met een overeenkomstige instelling van je browsersoftware verhinderen. We wijzen je er echter op dat je in dit geval niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Het is onze partnerondernemingen niet toegestaan via onze website persoonlijke gegevens door middel van cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Toch willen we je de volgende partnerondernemingen voorstellen, die op onze website cookies gebruiken en/of gebruikersgegevens verzamelen.

Het verzamelen van gegevens bij een bestelling

Tijdens het bestelproces verzamelen we persoonlijke gegevens (vooral voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en slaan deze op. Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om je bestelling af te handelen en om contact met je te kunnen opnemen in verband met de bestelling. Voor de bezorging geven we je persoonlijke gegevens door aan het bedrijf dat opdracht heeft gekregen voor de verzending.

Naast de verwerking van je gegevens die dienen voor het afwikkelen van je bestelling, als ook voor een eventuele retournering, gebruiken wij jouw gegevens, die in het bestelproces verzameld werden, ook om met je in contact te blijven betreffende marketingacties zowel als ook voor marktonderzoek voor onze eigen doeleinden.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens voor reclame doeleinden kun je op elk moment herroepen, zonder dat hiervoor andere als de betreffende portokosten via basistarief ontstaan. Een mededeling per post of per email aan het contactadres, genoemd onder de basisprincipes is hiervoor genoeg.

Als je de bestelvoorgang afbreekt worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist.

In het geval van een bestelafsluiting worden alle gegevens, die voortkomen uit dit contract, opgeslagen voor de duur van de belastingsrechtelijke opbewaringswetgeving (7 jaar). Eventueel ook langer als er een begrond interesse hiervoor is.

De gegevens naam, adres, gekochte producten en koopdatum worden tevens  zolang opgeslagen als de garantietijd voor het product bedraagt. De gegevensverwerking volgt op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 Par. 3 telecommunicatiewetgeving zowel als artikel 6 paragraaf 1 lit a (toestemming) als/en ook b (noodzakelijk voor contractuitvoering) van de privacy policy basiswetgeving.

Opslag van creditcardgegevens

Als je bij ons met een creditcard betaalt, dan worden je creditcardgegevens niet door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt, maar direct door onze provider van betaaldiensten Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Inbinding van het trusted shop trustbadge

Om aan te tonen dat wij  ingebonden zijn in de trusted shops is op onze website het trusted shop trustbadge te zien.

Dit is tevens voor eventueel verzamelde beoordelingen en aanbiedingen van de trusted shops producten die koper na een bestelling te zien krijgen.

Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen door ons aanbod optimaal te commercialiseren, voornamelijk in de context van een belangenafweging. 

Bij het oproepen van het trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logfile, dat bijv. Je IP-adres, datum en tijdstip van de oproep, overgedragen hoeveelheid gegevens en de aangevraagde provider (toeganggegevens) op.

Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en op zijn laatst 7 dagen na beëindiging van je website bezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden enkel aan Trusted shops overgedragen, voor zover jij, na het afsluiten van een bestelling , besloten hebt om gebruik te maken van Trusted shops producten of je al voor het gebruik hiervan geregistreerd hebt. In dit geval geldt het tussen jou en Trusted shops afgesloten contract.

Het verzamelen van gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan slaan we de gegevens op die je bij de aanmelding hebt opgegeven en gebruiken we deze gegevens voor onze eigen reclame per e-mail. Om je doelgericht met informatie te verzorgen, verzamelen en verwerken we ook de vrijwillig aangegeven gegevens van je.

Je e-mailadres en andere bij de aanmelding voor de nieuwsbrief opgegeven gegevens worden niet aan andere ondernemingen doorgegeven. 

De toestemming voor het promotioneel gebruik van je e-mailadres kun je op elk gewenst moment eenvoudig intrekken (bijv. per e-mail aan info@abetterblend.be), of via een link met de naam „Afmelden“, die in alle door ons verstuurde promotionele e-mails is opgenomen. Deze annulering vindt natuurlijk plaats zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten volgens het basistarief.

bottom of page